Zero tolerancji dla „zerowych stawek” – TSUE na straży neutralności Internetu

21.09.2020 | Sandra Hawrylczuk

Neutralność Internetu

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-807/18, C-39/19

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 19.09.2020 r. po raz pierwszy dokonał wykładni europejskiego rozporządzenia nr 2015/2120, gwarantującego „neutralność Internetu”.

W przedmiotowej sprawie luksemburscy sędziowie pochylili się nad legalnością praktyki dostawców internetu, oferujących tzw. „stawki zerowe” dotyczące transferu danych. Praktyka ta polega na uprzywilejowaniu niektórych usług i aplikacji poprzez umożliwianie użytkownikom korzystania z nich bez zużywania wykupionego limitu danych transmisji, podczas gdy pozostałe aplikacje uszczuplają limit transferu oraz podlegają blokowaniu lub spowalnianiu transmisji po jego wykorzystaniu. „Stawki zerowe” naruszają zasadę neutralności sieci, przez co są niezgodne z prawem unijnym.

W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał argumentuje, iż tego rodzaju preferencyjne traktowanie niektórych aplikacji może skutkować mniejszym zainteresowaniem korzystania z pozostałych aplikacji przez użytkowników. To zaś stanowi ograniczenie wolnego prawa wyboru użytkowników do korzystania z preferowanych przez niego aplikacji, zagwarantowane w art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

Ponadto stosowanie preferencyjnych „stawek zerowych” dla niektórych aplikacji i usług narusza postanowienia art. 3 ust. 3 rozporządzenia, wedle którego dostawcy Internetu zobowiązani są do równego i niedyskryminującego traktowania wszystkich transmisji danych.

Link do komunikatu prasowego:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-09/cp200106pl.pdf

Zobacz inne wpisy: