Impressum

Kontakt

Rechtsanwältin Sandra Bialkowska

Johannisberger Str. 9

14197 Berlin

Tel.: 030-55234859

Fax: 030-63912739

E-Mail: sh-kanzlei@mail.de

NIP: DE306732576

Forma prawna

Kancelaria adwokacka

Uprawniona do reprezentacji:
Rechtsanwältin Sandra Białkowska

Właściwy organ nadzoru:

Rechtsanwaltskammer Berlin

Littenstraße 9

10179 Berlin

Tytuł zawodowy i regulacje prawne:

Ustawowy tytuł zawodowy brzmi: Rechtsanwältin. Tytuł zawodowy został przyznany w Federalnej Republice Niemiec.

Rechtsanwälte (niemieccy adwokaci) podlegają poniżej wymienionym regulacjom prawnym:

 • Der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
 • der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA), der Fachanwaltsordnung (FAO)
 • dem Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG
 • den Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Union (CCBE) sowie dem
 • Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland vom 9. März 2000 (EuRAG)

Z powyższymi aktami normatywnymi można się zapoznać na stronie internetowej:  www.brak.de

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej:

R+V Allgemeine Versicherung AG

Niedersachsenring 13

30163 Hannover

Terytorialny zakres obowiązywania: Kraje Członkowskie Unii Europejskiej

Informacja w zw. z ODR-Verordnung

Komisja Europejska udostępnia online-platformę do rozwiązywania sporów pod adresem internetowym: https://.ec.europa.eu/consumers/odr

Informacja w zw. z § 36 VSBG:

Arbitraż: W sporach pomiędzy adwoktami niemieckimi a ich Zleceniodawcami, na wniosek istnieje możliwość przeprowadzenia arbitrażu przed Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin (§ 73 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 73 Abs. 5 BRAO) lub przed organem arbitrażowym Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (§ 191f BRAO) przy Bundesrechtsanwaltskammer, informacje na stronie Bundesrechtsanwaltskammer (www.brak.de), E-Mail: schlichtungsstelle@brak.de.

Rechtsanwältin Sandra Hawrylczuk nie deklaruje udziału w arbitrażowym rozwiązywaniu sporów i nie jest do tego prawnie zobowiązana.

Wykluczenie odpowiewdzialności:

Celem niniejszej strony internetowej jest prezentacja Kancelarii. Wszystkie treści zostały przygotowane i udostępnione w dobrej wierze w ich prawidłowość oraz sporządzone z największą starannością.  Wyklucza się odpowiedzialność za treści na niniejszej stronie internetowej, w szczególności pod kątem ich aktualności, kompletności i prawidłowości. Wyklucza się także odpowiedzialność za informacje zamieszczone w linkach do stron trzecich. Administrator nie posiada wpływu na zamieszczane tam treści. Proszę mieć na uwadze, że prezentowane na stronie treści nie mają charakteru doradczego i nie mogą zastąpić zindywidualizowanej porady prawnej. Kopiowanie, przeredagowywanie lub zmienianie treści umieszczonych na stronie dla celów komercyjnych jest niedozwolone.

 

Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych

 1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Niniejsze pouczenie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratora:

Rechtsanwältin Sandra Hawrylczuk

Johannisbergerstrasse 9

DE-14197 Berlin

Email: sh-kanzlei@mail.de

Tel.: +49 (0)30 – 86384104

Fax: +49 (0)30 – 86384161

 1. Przetwarzanie danych osobowych – kategorie danych i cele

Wejście na stronę internetową

Poprzez wyświetlenie stron internetowych www.shlegal.pl oraz www.shlegal.de w przeglądarce, Państwa urządzenie końcowe automatycznie przesyła informacje do serwera strony. Informacje te zostają tymczasowo zapisane w plikach na serwerze. Następujące informacje zostają pobrane bez Państwa dodatkowego udziału, a następnie zapisane do czasu ich automatycznego usunięcia:

– adres IP zastosowanego nośnika,

– data i czas wejścia na stronę,

– nazwa i URL wywołanych danych,

– storna internetowa, z której następuje wejście (URL referencyjny),

– użyta przeglądarka oraz system operacyjny urządzenia końcowego, a także nazwa Państwa AccessProvider’a.

Powyższe dane są przetwarzane do następujących celów:

– zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną,

– zapewnienie wygodnego użytkowania strony, analiza stabilności systemu

– oraz do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania powyższych kategorii danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes wynika z powyżej wymienionych celów przetwarzania danych. Pobieranie danych w żadnym wypadku nie ma na celu wyciągania wniosków odnośnie Państwa osoby.

Ponadto strona stosuje pliki coockies oraz narzędzia analityczne. Dalsze informacje znajdą Państwo w punktach 4-5 niniejszego pouczenia.

Newsletter

O ile dysponujemy Państwa zgodą w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, przetwarzamy Państwa adres email w celu nadsyłania naszego newsletteru. Odwołanie usługi newsletteru jest możliwe w każdej chwili, np. poprzez kliknięcie linku na końcu każdego newsletteru. Alternatywnie mają Państwo możliwość zgłosić rezygnację z newsletteru wysyłając email na adres sh-kanzlei@mail.de

 1. Przekazywanie danych osobom trzecim

Dane nie zostają przekazywane osobom trzecim do żadnych innych celów niż wymienionych powyżej.

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim tylko, gdy:

– wyraziliście Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO),

– przekazywanie danych jest konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi i nie ma powodu by przyjąć nadrzędny interes kolizyjny zainteresowanego (art. 6 ust. 1. zd. 1 lit. f RODO),

– w przypadku, gdy istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO),

– przekazywanie danych jest dozwolone prawem i konieczne do realizacji stosunków umownych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).

 1. Cookies

Na stronie stosowane są pliki cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (laptop, tablet, smartfon) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies nie wyrządzają szkody na nośniku, nie zawierają wirusów, Trojanów ani innego szkodliwego oprogramowania. W plikach cookies przechowywane są informacje, mające związek z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak uzyskiwania danych identyfikacyjnych użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową oraz dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– zebrania danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu.

– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Przetwarzane danych przez pliki cookies dla powyższych celów stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek akceptuje piliki cookies automatycznie. Istnieje możliwość odmiennego skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby Państwa urządzenie końcowe nie zapisywało plików cookies lub aby zawsze przed zapisaniem plików cookies wyświetlało się ostrzeżenie. Całkowita dezaktywacja plików cookies może prowadzić do niemożliwości korzystania z pełni funkcji strony internetowej.

 1. Narzędzia analityczne

Tracking- tools

Zastosowanie na stronie narzędzi trackingowych znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Zastosowanie tych narzędzi ma na celu optymalizację strony pod kątem zapotrzebowania Użytkowników.  Ponadto zastosowanie narzędzi trakingowych służy pozyskaniu danych statystycznych i zoptymalizowaniu oferty. Są to cele stanowiące uzasadniony interes prawny w rozumieniu wyżej zacytowanego przepisu.

 1. Wtyczki mediów społecznościowych (plug-ins)

Na postawie prawnej art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO na stronie zastosowano wtyczki do mediów społecznościowych, np. LinkedIn, aby za ich pomocą zaprezentować obecność kancelarii. Cel reklamowy stanowi uzasadniony interes prawny w rozumieniu ww. przepisu RODO. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przetwarzanie danych na mediach społecznościowych jest dany usługodawca.

– LinkedIn:

LinkedIn jest serwisem należącym do LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.  Nie posiadamy wpływu na dane, które przetwarza LinkenIn, ani nie posiadamy wiedzy o zakresie pobieranych danych. O szczegółach procesu przetwarzania danych przez LinkenIn, o przysługujących w związku z tym prawach oraz o możliwościach zmiany konfiguracji można dowiedzieć się z pouczenia o ochronie danych osobowych na stronie http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 1. Prawa zainteresowanego

Przysługują Państwu następujące prawa:

– na mocy art. 15 RODO – prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności odnośnie celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, kategorii odbiorców tych danych, planowana długość okresu przechowywania danych, prawie do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, o prawie do odwołania i zażalenia, informacje o źródle pochodzenia, o ile dane nie zostały zebrane bezpośrednio przez nas, a także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

– na mocy art. 16 RODO – prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;

– na mocy art. 17 RODO – prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile nie zachodzi jedna z okoliczności wykluczających niniejsze prawo;

– na mocy art. 18 RODO – prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, gdy:  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw w rozumieniu art. 21 ust. 1 RODO odnośnie przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne względem podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

– na mocy art. 20 RODO – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora;

– na mocy art. 7 ust. 3 RODO – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.

 1. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą i zostają przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), zgodnie z art. 21 RODO ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania jej danych osobowych, o ile sprzeciw związany jest z jej szczególną sytuacją lub odnosi się do przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego. Ewentualny sprzeciw lub odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć, wysyłając email na adres email sh-kanzlei@mail.de

 1. Bezpieczeństwo danych

Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL, gwarantującym tak wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki obsługuje Państwa przeglądarka. Z reguły jest to szyfrowanie na poziomie 256 bitów. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje tego formatu, stosowana jest technologia szyfrowania
126-bitowego v3. Storna daje możliwość rozpoznania szyfrowania poprzez obserwację symbolu kłódki w przeglądarce.

Ponadto stosujemy wewnętrzną politykę ochrony danych, która ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa odnośnie przypadkowych lub umyślnych manipulacji, zniszczenia lub utraty danych lub przechwycenia ich przez nieuprawnione osoby trzecie. Stosowane środki są sukcesywnie ulepszane.

 1. Aktualność pouczenia

Powyższe pouczenie jest aktualne, zostało sporządzone w październiku 2018 r.