65 euro diety dla pracowników przygranicznych – czyli finansowe środki na koronawirusa!

01.04.2020 | Sandra Hawrylczuk

Ograniczenia w przekraczaniu granicy polsko-niemieckiej w drodze do pracy:

65 euro diety dla pracowników przygranicznych – czyli finansowe środki na koronawirusa

Zarys problemu

Wobec pandemii koronawirusa polskie władze przywróciły kontrole na granicach, a osoby wjeżdżające do Polski są obejmowane 14-dniową kwarantanną domową. Uprzednio zwolnienie pracowników przygranicznych z wymogu kwarantanny zostało w następujących dniach zniesione, a nakazem kwarantanny objęci zostaną także domownicy osoby przekraczającej granicę. Tym samym pracownicy zamieszkujący w Polsce i dojeżdżający do pracy w Niemczech znaleźli się w podbramkowej sytuacji. Osoby te z dnia na dzień stanęły przed wyborem widma utraty pracy lub rozłąki z rodziną. Problem dotyka również pracodawców, tracących pracowników oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. W artykule dowiesz się, jak przezwyciężyć te trudności.

Finansowe zachęty do pozostania pracowników w Niemczech

Naprzeciw tym problemom wyszły władze Landów Meklemburgii Pomorze-Przednie, Brandenburgii i Saksonii. Rządy tych krajów związkowych wygospodarowały celowe środki finansowe dla pracodawców, którzy chcieliby zachęcić swoich pracowników dojeżdżających do pracy z Polski do zakwaterowania na terenie Niemiec na czas ograniczeń w dniach 28.03.2020 – 12.04.2020, aby mogli oni nadal stawiać się do pracy.

Przesłankami otrzymania środków finansowych na diety są:

  • formalny wniosek pracodawcy we właściwym urzędzie kraju związkowego
  •  siedziba pracodawcy w jednym z wyżej wymienionych niemieckich krajów związkowych
  • zatrudnienie pracownika na umowie o pracę oraz podleganie przez niego niemieckiemu systemowi ubezpieczeń społecznych
  • główne miejsce zamieszkania pracownika znajduje się w Polsce
  • umowne miejsce wykonywania pracy w danym niemieckim kraju związkowym
  • niemożliwość regularnych dojazdów pracownika do pracy w Niemczech z Polski, spowodowana obowiązkiem poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy niemiecko-polskiej
  • przeznaczenie środków na wypłatę diet uprawnionym pracownikom, decydującym się pozostać po niemieckiej stronie granicy.

Wysokość dofinansowania do diet

Wysokość takiej diety to 65 euro za każdy dzień pobytu pracownika w Niemczech w okresie 28.03.2020 – 12.04.2020. Kolejne 20 euro przysługuje na każdego członka najbliższej rodziny (partner życiowy i dzieci), który do niego dołączy.

Środki finansowe na diety można pozyskać także dla pracowników, którzy zwyczajowo wracają do miejsca zamieszkania w Polsce tylko na weekendy. W tym przypadku diety przysługują jednak tylko za soboty, niedziele i święta przypadające w okresie ograniczeń przekraczania granicy.

Pracodawców zainteresowanych pomocą prawną w pozyskaniu środków na diety dla pracowników przygranicznych zachęcam do kontaktu z kancelarią. Doradztwo i pośrednictwo w złożeniu wniosku może się bezproblemowo odbyć przy użyciu środków telekomunikacji. Oferuję również konsultacje w sprawie innych form pomocy finansowej państwa niemieckiego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

 

Zobacz inne wpisy: